plant pathology

 در ایران برای نخستین بار در سال 1361 شانکر باکتریایی درختان زردآلو در اصفهان به وسیله بها، مجتمهدی واخیانی گزارش وشرح داده شد. پس از آن این بماری روی گیلاس در استان تهران(بناپور ودیگرا،1369) وباغهای کشت وصنعت مغان (اشکان،1371)، روی درختان زرد آلو، هلو وآلبالو در منطقه کلاردشت(غرب مازندران)، روی درختان زردآلو در حومه شیراز (بنی هاشمی، 1375) و روی درختان گیلاس،گوجه سبز وآلو در استان گیلان (جامی ودیگران، 1383) شناسایی، گزارش یا توصیف گردیده است.

نشانه های بیماری

بارزترین نشانه بیماری، تشکیل شانکر توام با ترشح انگم روی تنه وشاخه است. شانکرها اغلب در محل سیخکهای آلوده به چشم می خورند وپس از ظهور از چهار طرف وبیشتر در قسمت بالا گسترش پیدا می کنند محل ایجاد شانکر در آغاز کمی فرورفته، رنگش قهوه ای وکمی تیره تر از بافتهای سالم اطراف است. شانکرها بیشتر در پاییز وزمستان ایجاد می شوند ودر اوایل بهار کاملاً مشهود ند. در بهار هنگام باز شدن جوانه های درخت انگم از بافتهای اطراف شانکر ترشح شده، به سمت پایین روی پوست شاخه های درخت جریان پیدا می کند. شانکرهایی که از اطراف آنها صمغ تراوش نمی شود اغلب نرمتر، رطوبت بافتهای آلوده آنها بیشتر وفرورفته ترند. چنانچه شانکر گرداگرد شاخه یا شاخه اصلی را فراگیرد. برگهای قسمتی از شاخه که بالای محل شانکر قرار دارند به سمت  بالا جمع شده، سپس می ریزند. پس از آن شاخه ­های مبتلا که برگ آنها ریخته، کم رنگ ویا زرد شده، در مدت چند هفته می خشکند. چنانچه پوست محل شانکر روی شاخه وتنه را برداریم، رگه­ های قهوه­ ای در بافت زیر پوست در جهت فوقانی شانکرکه نشانه پیشروی باکتریهاست دیده میشود.

آلودگی وظهور علامت بلاست جوانه ها در درختان گیلاس وزردآلو شدیدند. ابتدا فلس جوانه­های آلوده وسپس تمام قسمتهای جوانه­ها قهوه ای شده می­خشکند وسطح آنها از انگم پوشیده می شوند  آلودگی وانهدام جوانه ها در مرحله گلدهی درخت کاملاً محسوس هستند، به گونه­ای که گلهای درختان بیمار در مقایسه با گلهای درختان سالم بسیار کمترند.

در شرایط مناسب گلهای درخت به شدت آلوده می­شوند. گلهای آلوده، حالت آب گز پیدا کرده، رنگشان قهوه ای شده، پژمرده وخشک می شوند وروی سیخکها آویزان باقی می مانند.

آلودگی ممکن است از محل گلهای خشکیده به سیخکها سرایت کند وبلاست سیخکها را به  وجود آورد.

روی برگهای آلوده، لکه های آب گز به قطر 1تا3 میلی متر ظاهر می شوند. به تدریج که لکه ها بزرگ تر می­شود رنگشان قهوه ای شده، سرانجام، بافت برگ در محل لکه ها خشک و شکننده می­شود و می ریزد وبرگها حالت غربالی یا پارگی پیدا می کنند

روی میوه های آلوده لکه های قهوه ای تیره وفرو رفته به اندازه 2تا3 میلی متر ظاهر می شوندکه ممکن است با صمغ توام باشند. بافتهای زیر لکه های میوه به رنگ قهوه ای یا تیره در می ایند واسفنجی می شوند.

عامل بیماری

عامل بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دارPseudomonas syringae pv. Syringae نام دارد. این باکتری میله ای شکل، گرم منفی با اندازه های 2/1-7/0 ×5/1 میکرومتر، هوازی و دارای بیش از یک تاژک قطبی است وکپسول دارد. در محیط کشت رنگ  فلورسنت سبز تولید میکند. تعدادی از نژادهای باکتری فوق الذکر جزء باکتریهای مولد یخ بوده، باعث ایجاد سرمازدگی در درختهای می شوند .

چرخه بیماری       

باکتری عامل بیماری داخل شانکرهای فعال، در جوانه ها وشاخه های آلوده یا سالم درختان زمستان گذرانی می کند. شاخه ها بیشتر در پاییز وزمستان آلوده می شوند. باکتریها از راه  بن جوانه­ها آلوده سیخکها، محل قطع شاخه های هرس شده، محل جداشدن دمبرگ یا محلهای صدمه دیده وارد شاخه­ها می­شوند وسپس از طریق بین سلولی در بافتهای گیاه پیشروی کرده، واردبافتهای پارانشیمی وآوندها می گردند( شکل 3-13) بیمارگر گاهی در پارانشیم زیر پوشت حفره هایی ایجاد می­کند که مملو از باکتری می شوند.

شانکرها در پاییز هنگام خواب درخت به سرعت در شاخه ها وجوانه­ها ایجاد می­شوند. توسعه شانکر در هوای سرد متوقف نمی­گردد و از زمان پایان سرما وشروع رشد سریع درخت، تسریع می­شود. شانکرهای واقع درجهت جنوبی درخت به علت گرما وآفتاب، بیشتر وبزرگتر هستند. شانکرها معمولاً با حدود مشخص، قهوه­ای رنگ وگاهی آغشته به انگم هستند.

 


توسعه شانکر ها هنگام گرم شدن هوا وشروع فعالیت شدید درخت به علت تشکیل بافت کالوس (پینه) محدود یا متوقف وشانکرها غیر فعال می شوند، ولی تعدادی از شانکرها که بافت کالوس اطراف انها کامل نمی شود فعال باقی مانده، در سال بعد توسعه پیدا می کنند.

به نظر می رسد آلودگی جوانه ها از راه منافذ موجد در فلسها به وجود می اید که  بعداً به بن جوانه ها سرایت کرده، باعث انهدام قسمتهای پایین جوانه ها می­گردد. بیشتر آلودگیهای جوانه­ها در ماههای زمستان به وجود می­آیند. پیدایش آلودگی روی جوانه ها، گلها و برگهای جوان با سرمازدگی تسهیل می شود.

الودگی گلها معمولاً از راه منافذ طبیعی یا زخمهای حاصل از حشرات وغیره روی می دهد. در شرایطی که هوا بسیار مرطوب باشد، باکتری می تواند به سرعت در قسمتهای مختلف گل نفوذ کرده، به سیخکها وجوانه های میوه دهنده برسد وباعث ایجاد شانکر گردد.

 برگها وقتی بسیار جوان هستند وهوا مرطوب وسرد وبارندگی با باد شدید توام باشد آلوده می شوند. آلودگی در برگها از راه روزنه ها رخ می دهد. باکتریها پس از ورود به بافتهای برگ بین سلولها مستقر شده، باعث مرگ بعضی سلولها ودر نتیجه لکه روی برگ می شوند. در شرایط مرطوب باکتریها داخل گیاهان بیمار به صورت قطرات لعاب مانند به خارج تراوش، با حشرات، زنبور عسل یا قطرات باران پخش می شوند.

 

مبارزه

1.شانکر باکتریایی وقتی در باغی شیوع پیدا کرد کنترل آن بسیار مشکل است، لذا همه سعی باغدار باید متوجه جلوگیری از آلودگی درختهای باغ باشد. بنابراین هنگام احداث باغهای جدید یا واکاری در باغهای قدیمی حتماً باید از نهالهای سالم وعاری از این بیماری استفاده شود.

2-در باغهای آلوده به این بیماری به شرح  زیر عمل می شود:

-حتی الامکان هرس درختان وقطع شاخه های خشکیده، زیادی ومرتفع بعد از دوره یخبندن انجام شود.

-کلیه  درختان بیمار چهار بار سمپاشی شوند. دفعه اول: موقع ریزش برگهای درختان در پاییز، دفعه دوم: اواخر زمستان تا اوایل بهار پیش از شکفتن جوانه ها وقبل از باز شدن گلها با مخلوط بر دوی 2/1 درصد، دفعه سوم: بعد از ریزش کامل گلبرگها ودفعه چهارم : بعد از تشکیل میوه ها با مخلوط بر دوی رقیق. درسمپاشیهای سوم وچهارم می توان از قارچ کشهای آماده مسی مانند اکسی کلرورمس وغیره به نسبتهای توصیه شده استفاده نمود. اگر مایع بردوی غلیظ (2/1 درصد) در بهار برای سمپاشی به کار رود، گیاه سوزی ایجاد می شود
موضوعات مرتبط: بیماریهای درختان میوه
[ شنبه دهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 18:29 ] [ علی بادلی ]
درباره وبلاگ

سلام.وبلاگ حاضر توسط جمعی از دانشجویان گیاهپزشکی گرگان ورودی 1389راه اندازی شده است.سعی نویسندگان بر این است تا مطالبی در حیطه ی رشته ی تحصیلی خود جمع آوری و برای استفاده ی بازدیدکنندگان عزیز در وبلاگ قرار دهند. . لطفا با نظراتتون ما را در پیشبرد اهداف وبلاگ یاری کنید.پیروز و سربلند باشید
امکانات وب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

دريافت كد دعاي فرج

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جستجوگر گوگل